Firmast

 

Hoolides rohkem kui näib arukas; võttes suuremaid riske, kui näib ohutu; unistades rohkem kui näib mõistlik; oodates rohkemat kui näib võimalik - vaid nii saavutatakse suurepärasus.

(Tundmatu autor)


Põrandakeskuse peamiseks tegevusalaks on puit- ja parkettpõrandate hooldamiseks, viimistlemiseks ja töötlemiseks mõeldud keskkonnasõbralike materjalide, samuti puit- ja parkettpõrandate maaletoomine ja turustamine. Meie eesmärgiks on väärtustada naturaalsust ja tuua inimeste kodudesse looduslähedust, seepärast leiduvad meie põrandavalikus üksnes naturaalsed puit-ja parkettpõrandad. Viimistlusmaterjalide puhul pöörame lisaks nende efektiivsusele suurt tähelepanu loodussõbralikkusele, sest tahame säilitada meie elukeskkonda täisväärtusliku ja puhtana.

Põrandakeskuse väikesesse, kuid töökasse meeskonda on koondunud oma ala spetsialistid, kelle eesmärgiks on anda parim kliendi heaolu kindlustamiseks. Me oleme sõbralikud, usaldusväärsed ja paindlikud, püüdes võimaluse piires tulla vastu koostööpartnerite soovidele.

Põrandakeskuse​ koostööpartneriteks on omal alal hästi tuntud ja edukad ettevõtted erinevatest Euroopa riikidest. Tarnijate valikul peame kõige olulisemaks kriteeriumiks toodete kõrget kvaliteeti. Kõik meie koostööpartnerid teevad oma tööd suure pühendumisega, näidates sealjuures üles hoolivat suhtumist meid kõiki ümbritsevasse keskkonda. Me otsime jätkuvalt uusi tooteid, mis väärtustaksid meie kõigi elukeskkonda.